Свободно онлайн обучение по Добра клинична практика (прочети още...)
 
 
 
 
09/05/16

Общо събрание на БАКП 1-ви юли 2016 - 01/07/2016

Уважаеми членове на БАКП,

Управителният съвет на Сдружение Българска асоциация по клинични проучвания (БАКП), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на сдружението на 01.VII.2016 г. в 13:00 ч. в гр.София, хотел Централ Форум при следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността на БАКП за периода юли 2015-юни 2016 г.
 2. Финансов отчет на БАКП за периода юли 2015- юни 2016г.
 3. Приемане на бюджета на БАКП за 2016-2017 г.
 4. Планиране на дейността на БАКП 2016-2017г.
 5. Избор на нов управителен съвет.
 6. Разни.

Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в събранието. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе същия ден в 14:00 ч., независимо от броя на присъстващите членове, на същото място и при същия дневен ред.

Във връзка с т. 5 "Избор на нов управителен съвет", включена поради изтичане на настоящия тригодишен мандат, Ви уведомяваме, че можете да правите предложения на кандидатури за членове на управителния съвет.

Съгласно устава на БАКП изискванията към кандидатите са следните:

- Член на УС може да бъде всеки, който е член на БАКП;

- Член на УС не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата.

Номинациите си можете да изпращате до 20 юни 2016г. на електронния ни адрес bacr@bacr-bg.com.

С цел запознаване с кандидатите и вземане на информирано решение от страна на всеки член на БАКП, списъкът на получените кандидатури ще бъде публикуван на сайта на асоциацията.

Номинации могат да бъдат предлагани и на самото общо събрание.

По повод постъпило запитване относно начина на гласуване на общо събрание в случая когато лицето няма да присъства лично, УС прие чл. 19, ал. 3 от устава „Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно.“ да се тълкуват по следния начин: аз изразявам своя глас, в качеството си на член на ОС и мога да представлявам още 3-ма, без значение дали са физически или юридически лица.

Ако имате въпроси, моля, свържете се с нас на следните контакти: bacr@bacr-bg.com; 0897 97 19 55

04/05/16

Годишна среща на БАКП - Велинград - 03/06/2016

Уважаеми членове на БАКП,

УС на БАКП има удоволствието да Ви покани на Годишна среща на Българската асоциация по клинични проучвания, която ще се проведе на 3-ти и 4-ти юни 2016 г. в хотел "Двореца", Велинград.

Програмата на събитието е предварителна и би могла да има известни допълнения и изменения, но основните теми, по които ще се презентира и дискутира са:

 • Основни постижения на БАКП – д-р Иван Георгиев, председател на УС на БАКП
 • Предстояща хармонизация с Регламент 536 – доц. Асена Стоименова, изпълнителен директор на ИАЛ
 • Новости в законодателството: Наредба 31, ролята на МЕК – Венцислав Добрев, член на УС на БАКП
 • Представяне на онлайн платформа за клинични изпитвания, провеждащи се на територията на България ClinicalTrials.bg - Мартин Григоров
 • Повече успешни клиничните изпитвания – мисията възможна - Мая Златанова, FindMeCure
 • Представяне на Медицински центрове и доставчици на услуги, свързани с провеждането на клинични проучвания.

След презентационната част ще има вечеря за всички гости на Годишната среща на БАКП в ресторанта на хотела.

Във връзка с настаняването искаме да Ви уведомим, че всички юридически членове на БАКП ще разполагат с една едноместна стая безплатно. Физическите членове на БАКП, както и тези юридически членове, които ще искат допълнителни стаи, могат да ползват преференциални цени, които са съответно:

Тип помещение

Преференциална цена

Единична стая

81

Двойна мансардна стая /самост/

90

Двойна мансардна стая /двама/

117

Двойна стандартна стая /самост/

99

Двойна стандартна стая /двама/

135

Двойна лукс стая

171

Резервиране на стая може да направите чрез изпращане на имейл до marketing@dvoretsa.com с копие до bacr@bacr-bg.com с темаBACR 3-4 June 2016, но не по-късно от 20.05.2016 г. За повече информация относно хотела можете да се обадите на тел. +359/889/ 999077.

Молим всички, които ще посетят Годишната среща на БАКП, да се регистрират от сайта или да изпратят потвърждение до bacr@bacr-bg.com до 16.05.2016 г.

С уважение,

УС на БАКП

25/04/16

Курс по боравене с опасни товари

Уважаеми колеги,

Таксата за участие в курса по боравене с опасни товари клас 6.2 (биологични проби) и клас 9 (сух лед - Dry Ice), който се организира във връзка с изискванията на чл. 53 и чл. 54 от Наредба 18 за превоз на опасни товари по въздух и разпоредбите на IATA, ще бъде около 450 лв. без ДДС.

Курсът е задължителен за всички, които боравят с биологични материали. За да бъде максимално ефективен групата от участници не трябва да бъде по-голяма от около 20 души. Като времетраене курсът ще обхваща един работен ден в периода септември – октомври 2016 г., като точната дата ще бъде уточнена веднага щом групата бъде събрана.

За записвания и информация моля да се свържете с Уърлд Куриер на sales@worldcourier.bg>.

31/03/16

Програма на предстоящите до края на 2016 г. събития

Уважаеми членове на БАКП,

Представяме Ви програма на предстоящите до края на 2016 г. събития, организирани от Асоциацията

 • Годишна среща на БАКП - 3-4 юни 2016 г., гр. Велинград
 • Общо събрание на БАКП - 1-ви юли 2016 г., гр. София
 • Обучение по биостатистика - м. април или м. май 2016 г.
 • Обучение за координатори на клинични проучвания - м. септември 2016 г.

Допълнително ще публикуваме подробности за всяко конкретно събитие.

Възможно е да се организират и други обучения и семинари, за което ще Ви уведомим своевременно.

С пожелания за успешна работа,

Екипът на БАКП

16/03/16

Медиен семинар за значението на клиничните изпитвания за пациенти, медицински специалисти и здравните власти, 11-12 март 2016 г.

Уважаеми членове на БАКП,

На 11-ти и 12-ти март 2016 г. в хотел РИУ Правец се проведе Медиен семинар за значението на клиничните изпитвания за пациенти, медицински специалисти и здравните власти.

Организатор на събитието беше БАКП и програмата включваше следните теми

 • АВС за клиничните проучвания Д-р Борислав Борисов, Консултант
 • Клинични проучвания в България - Д-р Иван Георгиев, Председател на Българска асоциация по клинични проучвания
 • Клиничните проучвания и значението им за болничната инфраструктура в България - Проф. Георги Михайлов, Изпълнителен Директор на Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания, София
 • Ролята на клиничните изпитвания за българските медицински специалисти и развитие на научния потенциал в България - Проф. Д-р Тодор Попов, Началник отделение по Респираторна алергия и атопия, УМБАЛ „Александровска“, София
 • Здраве за икономически растеж - Д-р Бойко Пенков, Заместник министър на здравеопазването
 • Национална визия и стратегия за развитието на клинични изпитвания в България- ползи за здравните власти, медицинските специалисти и пациентитеДоц. Асена Стоименова, Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лекарствата
 • Историите на пациенти участвали в клинични проучвания
 • _1010158_430 - _1010108_12_1-430 - _1010180_1_1-430 -
 • _1010234_1-430 - _1010697_1-430 - _1010781_1-430 - _1010737_1-430 - _1010177-430_1010266-430_1010047_1-430
(прочети още)
23/02/16

Курс по Лекарства за педиатрична употреба на 26.05.2016г.

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
19/02/16

Форум Клинични изпитвания в Централна и Източна Европа - Варшава, 19-20 април 2016

Bulgarian Association of Clinical Research (BACR) would like to invite you to the Clinical Trials in Central and Eastern Europe forum, taking place 19-20 April 2016 in Warsaw. Book the dates in your calendar now!

All members of BACR can apply for 25% discount* on attendance fee! Complete registration form on event website via link: http://www.clinicaltrialscee.com/AS2435BACRr (Registration VIP Code - AS2435BACR)

What can you expect from the Forum?

 • Receive up-to-date information about Clinical Trials in the region
 • Exchange industry best practice
 • Form new business partnerships
 • Learn from leading Sponsors and CROs
 • Meet Investigators and site representatives
 • Discussion topics include:
 • What is the regulatory outlook across the region?
 • What would facilitate and empower an Investigator?
 • How to maximise the Sponsor/CRO/Investigator relationship and cooperation?
 • How to stimulate patient recruitment and ensure patient retention? What patient-centric approaches can be used in clinical trials?
 • What innovative approaches can be used in trial design?
 • View the agenda for more information

Early speaker confirmations include:

 • Dr Ingrid Klingmann, Chairman, The European Forum for Good Clinical Practice (EFGCP)
 • Dr Clare Morgan, Research Delivery Director, National Institute for Health Research Clinical Research Network (UK)
 • Olga Zieli?ska, Senior specialist at Legal Unit at Drug Policy and Pharmaceutical Department, Ministry of Health Ministry of Health (POLAND)
 • Katarzyna Juszczy?ska, Organization and Management of Clinical Trials postgraduate studies Program Director, Lazarski University (Poland)
 • Prof. Igor Bondarenko, MD, PhD, Head of Oncology and Medical Radiology, Dnepropetrovsk Medical Academy (Ukraine)
 • Dr Filip Rybakowski, Head of Child and Adolescent Psychiatry Department, Institute of Psychiatry and Neurology (Poland)
 • Prof. Vladimir Misik, PhD, VP, Regional Head CEE & MENA, Site Management, Clinical Development, Quintiles (CEE & MENA)
 • Marco Salami, Clinical Outsourcing Manager, Chiesi Farmaceutici SpA (Italy)

And many others

To view a full list of speakers, download programme and register – visit the website: http://www.clinicaltrialscee.com/AS2435BACR

* Discount is not valid for persons who have already registered to participate at this conference. All discounts can only be applied at the time of registration and cannot be combined. All discounts are subject to approval

29/01/16

Обучения 2016 г.

Уважаеми членове на БАКП,

Бихме искали да отговорим на Вашите нужди от обучение в областта на КП и затова се обръщаме към Вас да споделите какви теми Ви вълнуват и смятате, че би Ви било полезно да научите още. Моля да изпратите до 10.02.2016 г. на електронната поща на БАКП или като коментари в сайта предложенията си като не пропуснете да отбележите и към каква аудитория принадлежите - монитор, изследовател или координатор. Също така отбележете къде бихте искали да се проведе обучението: в гр. София или гр. Варна.

Предварително Ви благодарим и се надяваме да изготвим заедно програмата за тазгодишните обучения.

Поздрави,

Екипът на БАКП

18/12/15

Среща на ИАЛ, КЕМИ и БАКП

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
11/12/15

Становище на БАКП относно Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗЛПХМ

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
18/11/15

Стратегия за развитие на клиничните изпитвания и неитервенционални проучвания в България

Уважаеми колеги,

С удоволствие Ви уведомяваме, че МЗ е качило на сайта си „Проект на Стратегия за развитие на клиничните изпитвания и неитервенционални проучвания в България“. Пълният текст можете да видите на http://www.mh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/. Информация за стратегията мажете да прочетете и на сайта на zdrave.net чрез следната връзка:http://www.zdrave.net/news/novini-210/strategia-shte-uvelichava-klinichnite-izpitvania-nas-62756.

Екипът на БАКП

28/10/15

Резюме на семинара "Ефективно мониториране в условията на RBM"

Уважаеми колеги,

Благодарим на всички взели участие в организирания от БАКП семинар на тема „Ефективно мониториране в условията на RBM” на 22.10.2015 г. в гр.София.

На обучението присъстваха 30 човека, представители предимно на фармацевтични компании и договорно-изследователски организации.

Явор Помаков ((inVentiv Health) направи обзор на тема „Основи на оценка на риска и рисково мониториране“ и „Мониториране на място (вкл. проверка на информираното съгласие на пациентите) и дистанционно мониториране (сравнение)“.

Деница Дешева (PPD) обърна внимание на темата „Безопасност и проследяване на безопасността в условията на RBM. Идентификация на AE и SAE“.

Ангелина Ламбин (August Research) представи „План за действие при одит“, последвана от практическо занимание – „Дистанционно мониториране: работа по практически казуси“.

Благодарим за дадените препоръки и коментари. Искаме да Ви уверим че ще вземем предвид най-често срещаните коментари.

С пожелание за успешна работа и до нови срещи,

Екипът на БАКП

08/10/15

Приемане на оферти за изготвяне на електронен регистър за КИ

Във връзка с предстоящо изготвяне на електронен регистър за клинични изпитвания в България, БАКП търси изпълнител на проекта. Заинтересованите лица могат да изтеглят спецификацията на заданието от тук. Моля, всички желаещи да подадат офертите си на имейл bacr@bacr-bg.com до 22.10.2015 г., включително. Офертите ще се разглеждат на 23.10.2015 г.

Екипът на БАКП

08/10/15

Стратегия на ИАЛ за развитие на клиничните изпитвания в България

На 05 октомври 2015 по време на форума за иновации и добри практики на в. Капитал, доц. Асена Стоименова представи стратегия за развитие на клиничните изпитвания в България. Голяма част от изложените инициативи се осъществяват съместно с БАКП и са основен приоритет на асоциацията за тази и следващата година – промени в Наредба 31, електронен регистър в ИАЛ, портал за пациенти, информационни кампании за обществото и други. Можете да прочетете публикация по темата на investor.bg като последвате следната връзка

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/zakonovi-promeni-mogat-da-dovedat-do-ryst-ot-15-na-klinichnite-izpitvaniia-203545/?fb_action_ids=10153323456364121&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B968467116532521%5D&action_type_map=%5B%22og.likes%22%5D&action_ref_map=%5B%5D

01/09/15

Писмо от д-р Оскар, председател на КЕМИ

Уважаеми колеги,

Бихме искали да ви запознаем с изпратеното от председателя на КЕМИ, д-р Оскар, писмо, касаещо често срещаните некоректни преводи на медицински термини в документацията по клинични изпитвания и неточно адресираните писма.

С пълния текст на писмото можете да се запознаете от тук.

С уважение,

екипът на БАКП

09/07/15

Общо събрание на БАКП 3-ти юли 2015 г. презентация

Уважаеми членове на БАКП,

Тези от Вас, които не можаха да присъстват на Общото събрание на БАКП, могат да видят презентацията на отчета на дейността и планираните дейности през профила си.

(прочети още)
30/06/15

World Courier Biomedical Seminar – 2015

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че на 17-18 септември 2015 в Кьолн, Германия ще се проведе World Courier Biomedical Seminar – 2015 с участието на утвърдени имена от световноизвестни компании свързани с биотехнологиите, фармацевтиката и клиничните проучвания.

За повече информация относно семинарът и регистрация може да посетите следния адрес:http://wcbiomedicalseminar.com/

Може да се информирате относно лекторите и програмата на адреса по-долу:

http://wcbiomedicalseminar.com/agenda.php

29/06/15

Годишни финансови отчети на БАКП за 2014 г.

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
01/06/15

Общо събрание на БАКП 3-ти юли 2015 г. - 03/07/2015

Българската асоциация по клинични проучвания ще проведе своето Общо събрание на 3-ти юли 2015 г.

За повече информация влезте в своя профил.

(прочети още)
25/05/15

Risk based monitoring- from feasibility to site closure

Уважаеми колеги,

Поради големия интерес към обявения за 03-ти юни 2015 г. семинар за координатори и изследователи на клинични проучвания на тема " Risk based monitoring - from feasibility to site closure", БАКП обявява и втора дата - 23-ти юни 2015 г.

Таксите за участие ще са съответно:

- 50,00 лв. за представител на юридически член на БАКП;

- 75,00 лв. за индивидуален член на БАКП;

- 100,00 лв. за лица, които не са членове на БАКП.

За допълнителна информация и записване могете да се свържете с нас чрезbacr@bacr-bg.com.

С уважение,

Българска асоциация по клинични проучвания

20/05/15

Курс „Ефективно мониториране в условията на RBM"

Уважаеми колеги,

БАКП планира провеждане на курс "Ефективно мониториране в условията на risk-based monitoring".

Курсът ще е еднодневен и ще се проведе през октомври 2015 г. в гр. София.

Желателно е участниците да имат не по-малко от 12 месеца опит като CRA, сътрудници в отдели за клинични изпитвания или контрактни организации.

По време на курса ще можете да се упражните в:

Откриване и адекватно описване на находки при мониториращи визити (дистанционно мониториране и на място)

Идентифициране на отклонения от протокола

Подготовка за предаване на проучването на друг монитор

Съставяне на план за действие след одит

Решаване на проблемни казуси в процеса на информирано съгласие

Умения за преговаряне и справяне с конфликтни ситуации

Лекторите запазват своето право да правят промени в посочената тематика.

Такса участие:

членове на БАКП –75.00 лева

всички останали участници – 200.00 лева

Таксата включва всички материали по курса, кафе-паузи и работен обяд.

При завършване на курса се издава сертификат.

Местата за курса са ограничени. Записванията са до изчерпване на местата.

Моля, потвърдете Вашето участие до 20-ти август 2015 г. на посочените по-долу координати:

GSM: 0897 97 19 55, E-mail: bacr@bacr-bg.com

16/04/15

Risk based monitoring- from feasibility to site closure

Уважаеми колеги,

Бихме искали да Ви уведомим, че БАКП планира провеждане на семинар за изследователи и координатори на клинични изпитвания на тема "Risk based monitoring- from feasibility to site closure". Обучението ще бъде целодневно и ще се проведе на 3-ти юни 2015 г. в гр. София.

Таксите за участие ще са съответно:

- 50,00 лв. за представител на юридически член на БАКП;

- 75,00 лв. за индивидуален член на БАКП;

- 100,00 лв. за лица, които не са членове на БАКП.

Моля, при желание за участие от Ваша страна, да изпратите заявка за участие на имейла на БАКП bacr@bacr-bg.com до 10.05.2015 г.

С уважение,

Българска асоциация по клинични проучвания

08/04/15

Предложение на КЕМИ

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
08/04/15

Препоръка от КЕМИ!

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
16/03/15

Годишна среща на БАКП 06 - 07 март 2015 г.

Уважаеми членове на БАКП,

Благодарим на всички за големия интерес и проявената активност към Годишната среща на БАКП, която се състоя на 06 - 07 март 2015 г. в хотел "РИУ Правец".
_1010323_c

Още снимки от събитието може да видите на страницата на БАКП във Фейсбук
https://www.facebook.com/pages/BACR-Bulgarian-Association-of-Clinical-Research/364611910372845

(прочети още)
10/02/15

Предложения на БАКП за промени в законодотелството

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
04/02/15

Годишна среща на БАКП 2015 г.

Уважаеми членове на БАКП,

УС на БАКП има удоволствието да Ви покани на Годишна среща на Българската асоциация по клинични проучвания, която ще се проведе на 6-ти и 7-ми март 2015 г. в хотел "РИУ Правец".

Програмата на събитието не е напълно финализирана и би могла да има известни допълнения и размествания, но основните теми, по които ще се презентира и дискутира са:

6-ти март 2015 г. от 16:00 до 18:00 ч

 1. Представяне на Анализ на клиничните проучвания в България.
 2. Редки болести и клинични проучвания при редките болести - презентация от проф. Румен Стефанов, директор на Информационен център за редки болести.
 3. Представяне на СМО, Медицински центрове и доставчици на услуги, свързани с провеждането на клинични проучвания.

След презентационната част ще има вечеря за всички гости на Годишната среща на БАКП в ресторанта на хотела.

7-ми март от 10:00 до 12:00 ч

 1. Предстоящи промени свързани с изискванията на новия Регламент на Европейския Парламент и на Съвета относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба и за отмяна на Директива 2001/20/ЕО - презентация от изпълнителен директор на ИАЛ или неин представител.
 1. Пациентската перспектива относно предстоящото имплементиране на новия Регламент - презентация от д-р Хасърджиев, председател на УС на Националната Пациентска Организация (НПО).
 1. Представяне на набелязаните за изпълнение до края на 2015 г. цели на работните групи към БАКП.

Във връзка с настаняването искаме да Ви уведомим, че всички юридически членове на БАКП ще разполагат с една едноместна стая безплатно. Физическите членове на БАКП, както и тези юридически членове, които ще искат допълнителни стаи, могат да направят резервации чрез БАКП за да могат да ползват преференциални цени, които са съответно: единична стая – 102,00 лв.; двойна стая – 164,00 лв. Резервиране на стая може да направите чрез изпращане на имейл до bacr@bacr-bg.com, но не по-късно от 14.02.2015 г.

Молим всички, които ще посетят Годишната среща на БАКП, да изпратят потвърждение до 14.02.2015 г.

С уважение,

УС на БАКП

08/01/15

Годишна среща на БАКП 2015 г.

Уважаеми членове на БАКП,

Годишната среща на БАКП за 2015 г. ще се проведе на 6-ти и 7-ми март 2015 г. в хотел „РИУ Правец“, гр. Правец. Част от програмата на срещата ще бъде представяне на презентации по следните теми

 1. Предстоящи промени свързани с изискванията на новия Регламент на Европейския Парламент и на Съвета относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба и за отмяна на Директива 2001/20/ЕО.
 2. Представяне на Анализ на клиничните проучвания в България.
 3. Представяне на набелязаните за изпълнение до края на 2015 г. цели на работните групи към БАКП.

В най-скоро време очаквайте подробна програма на срещата и информация за записване за участие.

22/12/14

Среща между КЕМИ и БАКП

Уважаеми членове на БАКП,

 

На 16.12.2014 г. се проведе работна среща на БАКП и КЕМИ

 

Присъствали:

Съставът на КЕМИ с председател д-р Оскар.

УС на БАКП и представители на Регулаторната работна група към БАКП.

Гости на срещата бяха зам.-министъра на здравеопазването д-р Б. Пенков и и.д. директор дирекция „Лекарствени продукти, медицински изделия и наркотични вещества“ към МЗ д-р Д. Велковска -  от страна на Министерство на здравеопазването и Доц. Стоименова, изпълнителен директор на ИАЛ и г-н Спиров, главен секретар на ИАЛ - от страна на ИАЛ.

 

Срещата беше открита от д-р Б. Пенков и протече по предварително обявената програма, както следва:

 1. История и глобален обзор на клиничните проучвания и мястото на България – презентация на д-р Иван Георгиев, председател на БАКП.
 2. Представяне на БАКП и приоритети й – презентация на д-р Явор Помаков, зам.-председател на БАКП.
 3. Роля и организация на работа на Етичните Комисии – презентация на д-р Александър Оскар, председател на КЕМИ.
 4. Дискусия за подобряване на съвместната работа.

 

Основните теми за дискусия, представени от Венцислав Добрев, член на УС на БАКП, бяха:

-          Комуникация между БАКП и КЕМИ

 • електронен адрес и поща
 • информация за актуален състав, заседания и списък на разгледани изпитвания

-          Внасяне в електронен вариант на част от досието    

 • изготвяне на становище на базата на електронното заявление

-          Рецензия

 • роля на рецензента и координиращия изследовател

 

Д-р Оскар представи мнението на КЕМИ по горепосочените теми и добави нови акценти като: неточни преводи от английски на български език при подаването на документите и предлагане на мерки за предотвратяването на тази практика; обръщане внимание на пълнотата и яснотата при подаване на документи за съществена промяна и на част от тези, които се подават само за информация (във връзка с промяна в Брошурата на изследователя).

 

Доц. Стоименова също се включи в дискусията като изрази готовността на ИАЛ за сътрудничество с КЕМИ и БАКП по дискутираните теми. Съгласи се с представените от д-р Оскар области на препокриването на някои от дейностите на ИАЛ и КЕМИ и възможностите за промени в тази насока. Подчерта, че ако БАКП предприеме действия за популяризация на клиничните проучвания в обществото ИАЛ ще окаже подкрепа.

 

Срещата приключи с взаимното уверение на всички участници, че ще участват активно в бъдещи съвместни работни срещи и сформиране на работни групи.

(прочети още)
29/10/14

Анализ на клиничните проучвания в България

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
27/10/14

Нови членове на БАКП

Уважаеми колеги,

Искаме да споделим, че за последните два месеца към БАКП се присъединиха четирима нови юридически члена: Ийстхорн Клиникал Сървисес ин СИИ, ДКЦ Превент, Айкън Клиникъл Рисърч и Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Кo КГ - клон България, както и 26 физически члена. За нас е голямо удоволствие да ги поздравим с "Добре дошли!" и да си пожелаем успешно сътрудничество!

УС на БАКП

 

15/10/14

Обучение за координатори 09.10.2014 г. - резюме и отговори на теста

Уважаеми колеги,

Благодарим на всички за проявения интерес към организираното от БАКП обучение на „Координатори на клинични проучвания” на 09.10.2014 г.

На обучението присъства 68 човека, представители предимно на лечебни заведения, а също така на фармацевтични компании, договорни организации, организации за управление на проучвания и индивидуални членове на БАКП.

Явор Помаков (PPD) направи обзор на тема „Етика и регулация в клиничните изпитвания“ и „Организация на клиничното проучване и задължения на координаторите“.

Станислава Ялъмова (PPD) обърна внимание на темата „Лекарствена безопасност, докладване и проследяване на безопасност в клиничните изпитвания“, последвана от практическо занимание – попълване на CRF и SAE report form по примерен сценарий.

Анелия Видинлиева (R&D Services) представи „Ролята на СМО в клиничните изпитвания“.

Ирена Бобевска (Quintiles) представи основните изисквания към медицинските документи:  „Документация в клиничните изпитвания“.

Спаска Парушева (AstraZeneca) наблегна на  „Проследяване на качеството в клиничните изпитвания“, което става чрез одити и/или инспекции .

След презентациите участниците бяха помолени да попълнят въпросник за проверка, верните отговори на който може да видите тук.

Според попълнените анкети за обратна връзка оценката на обучението е отлична: 73%.

Благодарим за дадените препоръки и коментари. Искаме да ви уверим че ще вземем предвид най-често срещаните коментари, а именно: повече обучения и практически занятия.    

С пожелание за успешна работа и до нови срещи,

УС на БАКП

09/10/14

Обучение за координатори 09.10.2014 г. - анкета

Във връзка с предстоящото обучение за координатори на клинични проучвания молим всички участници да попълнят една кратка анкета чрез следния линк https://www.surveymonkey.com/s/8XGNPTM

Предварително Ви благодарим за отделеното време. Вашите отговори ще помогнат на организаторите да адаптират програмата съгласно аудиторията.

09/10/14

Обучение за координатори 09.10.2014 г. - промяна на залата

Уважаеми колеги,

 

Искаме да Ви уведомим, че се променя мястото, на което ще се проведе обучението за координатори на клинични проучвания на 09.10.2014 г. Обучението ще се състои в зала "Панорама" на хотел "Бест Уестърн Експо Хотел" - гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149.

Програмата на обучението можете да изтеглите от тук.

Таксите за участие са:

Юридически член на БАКП  -  1 участник безплатно. За допълнителни участници - 30 лв.

Физически членове на БАКП - 30 лв.

Нечленове на БАКП - 100 лв.

 

За да регистрирате своето участие се свържете с нас до 02.10.2014 г. чрез е-mail: bacr@bacr-bg.com или GSM: +359 897 97 19 55

30/09/14

Националната конференция за редки болести и лекарства сираци

По време на петото издание на Националната конференция за редки болести и лекарства сираци на 26 Сеп 2014 в Пловдив, председателят на УС на БАКП – д-р Иван Георгиев презентира пред широка аудитория от пациенти, лекари и общественост за същността на клинични изпитвания и средата за провеждане на клинични изпитвания в България. Презентацията беше приета много добре от аудиторията и това допринесе за редица полезни дискусии между представителите на БАКП на коференцията (д-р Иван Георгиев и Венцислав Добрев) и представители на пациентски организации, ИАЛ и журналисти.

26_09

26/09/14

Националната конференция за редки болести и лекарства сираци

Уважаеми членове на БАКП,

Петото издание на Националната конференция за редки болести и лекарства сираци ще се проведе на 26-27 септември 2014 г. в Конгресния център на Новотел – Пловдив. Тема на събитието тази година ще бъдат клиничните проучвания за редки болести. Водещи специалисти от България и чужбина ще представят своите опит и познания от областта на клиничните проучвания за редките болести. Председателят на УС на БАКП, д-р Иван Георгиев, ще изнесе презентация на тема "Обзор на Клиничните Изпитвания в България и предизвикателства пред изпитванията в областта на редките болести"

Обяваваме преференциална цена за всички членове на БАКП от 60 лв. до 31 Август 2014. Можете да се регистрирате на следния адрес - http://conf2014.raredis.org/participants.php. Необходимо е да посочите в регистрационната форма, че сте членове на БАКП.

12/09/14

EudraCT

Здравейте колеги,

Бихме искали да ви информираме, че всички предварително обявени сесии до края на годината за организараните от Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) обучения за потребители на Европейската база данни за клинични изследвания (EudraCT) са попълнени.

От ЕМА планират организирането на допълнителни сесии. Когато излезе повече информация по темата ще ви информираме.

11/09/14

Обновен състав на КЕМИ

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
08/09/14

Предстоящи обучения за потребителите на EudraCT

Уважаеми членове на БАКП,

 

Eвропейската агенция по лекарствата /ЕМА/ информира за предстоящи обучения за потребителите на Европейската база данни за клинични изпитвания (EudraCT).

Поради големия интерес ЕМА организира три виртуални сесии през тази година, които ще бъдат реализирани телематично посредством програмата Adobe Connect за комерсиални и некомерсиални възложители на клинични изпитвания.

Сесиите ще се състоят на следните дати:

 • 19 септември 2014 г. от 13.30 ч. до 15.30 (GMT)
 • 30 октомври 2014 г. от 13.30 ч. до 15.30 (GMT)
 • 04 декември 2014 г. от 13.30 ч. до 15.30 (GMT)

Допълнителна информация можете да намерите на страницата на ИАЛ 

http://www.bda.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=698%3A2014-08-06-06-46-57&catid=62%3Aclinical-examinations-biz&Itemid=120&lang=bg

 

С уважение,

Българска асоциация по клинични проучвания

18/07/14

Среща с изследователи

Уважаеми членове на БАКП,

 

На 03.07.2014 г. БАКП организира среща на фокусна група изследователи на тема "Често срещани предимства и проблеми в работата на изследователите при използването на Risk-based monitoring".

Можете да видите презентацията през профила си.

(прочети още)
09/06/14

Общо събрание на БАКП 05 юни 2014 презентация

Уважаеми членове на БАКП,

 

Тези от Вас, които не можаха да присъстват на Общото събрание на БАКП, могат да видят презентацията на отчета на дейността и планираните дейности през профила си.

(прочети още)
09/06/14

Годишни финансови отчети на БАКП за 2013 г

Уважаеми членове на БАКП,

 

Публикувани по-долу, можете да видите годишните финансови отчети на сдружение Българска адоциация по клинични проучвания за 2013 г


ОПР стопанска дейност

ОПР нестопанска дейност

Баланс

ОПП

ОСК

Справка активи

Приложение към финансовия отчет

31/05/14

Интервю в "Капитал Daily"

Интервю с председателя на Управителния съвет на БАКП за клиничните поучвания в България, публикувано на 30.05.2014 г. в специалното издание "Здраве" на "Капитал Daily" , може да видите тук

08/05/14

Покана Biopharmaceutical Mini Seminar

Уважаеми членове на БАКП,

Бихме искали да Ви информираме, че Уърлд Куриер организират Biopharmaceutical Mini Seminar, за който може да научите повече от приложената по-долу покана:

Subject: World Courier 5th Biopharmaceutical Mini Seminar

 

Уважаеми Приятели и Партньори,

Уърлд Куриер България има удоволствието да Ви покани на петият  от поредицата информационни Мини семинари, който ще се проведе на 29 Май 2014г. в Кемпински хотел София от 08:30 часа. Както всеки път досега участието е напълно безплатно, но изисква регистрация от Ваша страна по и-мейл  или телефон до 26 Май 2014г. на: sales@worldcourier.bg или +359 2 489 94 81, 3.

 

По време на този семинар, нашите лектори ще споделят своя опит и познания относно промените касаещи клиничните проучвания в ЕС  от миналото до сега, какви грешки могат да бъдат допуснати по време на лабораторните тестове и как се променя мониторската парадигма  и ще се отговори на въпроси като:

 • Какво е бъдещето на клиничните проучвания в ЕС
 • Какви  нови регулации да очакваме свързани с клиничните проучвания
 • Кои са грешките допускани по време на  преаналитичната фаза от лабораторните тестове
 • Кои са аспектите на променящата се мониторска парадигма

 

Предварителна програма:

08:30ч. – Регистрация и закуска

09:30ч. – Clinical Trials in the EU - Past, Present and Plans for the  Future

лектор: Tamás L. Paál, Professor emeritus University of Szeged

10:10ч. – Source of errors in pre-analytical phase of laboratory testing

лектор: Cristina Florescu Moraid, MD, Synevo Central Lab, Country Director Romania, Moldova, Bulgaria, Serbia

10:50ч. – The changing moniitoring paradigm

лектор: Georgi Georgiev, Clinical Research Manager, Astra Zeneka

11:30ч. – Дискусия

12:00ч. – Закриване

 

Също така ще имате възможност да зададете въпроси, които Ви вълнуват и ще получите компетентен отговор от професионалисти, както и да обмените опит с колеги!

 

Моля коментирайте този и-мейл с Вашите колеги и в случай, че някой изяви желание за присъствие, но не е получил покана, то не се колебайте да го регистрирате.

 

Очакваме Ви с нетърпение на 29 Май 2014г.!

07/05/14

Общо събрание на БАКП 05 юни 2014 г. - 05/06/2014

Българската асоциация по клинични проучвания ще проведе своето Общо събрание на 5 юни 2014 г.

 

За повече информация влезте в своя профил.

(прочети още)
17/03/14

Писмо до МЗ и ИАЛ относно Наредба 31

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
10/03/14

Резюме на семинара "Risk-based monitoring" и предстояща среща с изследователи

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
04/02/14

Програма на семинар Risk-based monitoring при провеждане на клинични изпитвания в България

 

Уважаеми членове на БАКП,

Представяме Ви програмата на семинара ”Risk-based monitoring при провеждане на клинични изпитвания в България”, който ще се проведе на 13.02.2014 г. от 13:00 ч. в гр.София, хотел Централ Форум, бул."Цар Борис III" № 41, http://www.central-hotel.com

19/12/13

Семинар Risk-based monitoring при провеждане на клинични изпитвания в България

Уважаеми членове на БАКП,

Във връзка с предстоящия семинар за монитори на тема "Risk-based monitoring при провеждане на клинични изпитвания в България" бихме искали да Ви представим следната допълнителна информация:

Дата:                              13.02.2014 г.   

Място:                           София, хотел Хотел Централ Форум http://www.central-hotel.com/

Такса за участие:        Всяко юридическо лице може да участва с до двама представители безплатно. Ако желае да участва с допълнителни представители таксата е 50,00 лв. за всеки допълнителен участник.

Моля, свържете се с нас, ако имате каквито и да е допълнителни въпроси относно семинара. Ще се радваме да Ви отговорим.


С уважение:

УС на БАКП

02/12/13

Семинар Risk-based monitoring при провеждане на клинични изпитвания в България

Уважаеми колеги,

 

Бихме искали да Ви уведомим, че се планира провеждане на семинар за монитори на тема:   Risk-based monitoring при провеждане на клинични изпитвания в България”   на 13 февруари 2014г.

По време на срещата ще бъде представен модела на Risk-based monitoring според Guidance for Industry Oversight of Clinical Investigations – a Risk-based approach to Monitoring by FDA: http://www.fda.gov/downloads/Drugs/.../Guidances/UCM269919.pdf. Предвижда се обсъждане  в малки групи на случаи от практиката.

Всяко юридическо лице може да заяви до 2 участници.

Таксата за участие ще е 50,00 лв.

 

Очаквайте допълнителна информация за планираното събитие на страницата на БАКП.

 

С уважение,

Българска асоциация по клинични проучвания

29/07/13

Протокол от Общотото събрание на БАКП 2013 г.

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
26/07/13

Интервю в "Капитал Daily"

Интервю с представители на Управителния съвет на БАКП за клиничните поучвания в България, публикувано в специалното издание "Здраве" на "Капитал Daily" , може да видите

тук

24/07/13

Годишни финансови отчети на БАКП за 2012 г.

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
28/05/13

ЗАД “Алианц България Живот” представя финансово - застрахователни услуги за физически и юридически лица

08/05/13

Общо събрание на БАКП 07.06.2013 - 07/06/2013

Българската асоциация по клинични проучвания ще проведе своето Общо събрание на 7- ми юни 2013г.

 

За повече информация влезте в своя профил или вижте информация за членство.

(прочети още)
08/05/13

Общо събрание на БАКП 07.06.2013

Българската асоциация по клинични проучвания ще проведе своето Общо събрание на 7- ми юни 2013г.

 

За повече информация влезте в своя профил или вижте информация за членство.

(прочети още)
02/04/13

Съвместен проект между БАКП и БФСА

 Българската асоциация по клинични проучвания (БАКП) заедно с Българска Фармацевтична Студентска Асоциация (БФСА) обявява проект за обучение в сферата на клиничните проучвания.

 Целта на проекта е избраните кандидати студенти да получат възможност за обучение във договорни изследователски организации за клинични проучвания в рамките на 3-6 месеца.

 Изискванията към кандидатите са:

 • Завършен семестриално  5-ти курс (9-ти семестър) или 4-ти курс (8-ми семестър).
 • Владеене на английски език на работно ниво.
 • Компютърна грамотност.

 Продължителността на обучението се определя от изследователските организации. Краен срок за подаване на автобиографии и мотивационно писмо: 22.04.2013 г.

(прочети още)
01/04/13

Съвместен проект между БАКП и БФСА

 Българската асоциация по клинични проучвания (БАКП) заедно с Българска Фармацевтична Студентска Асоциация (БФСА) обявява проект за обучение в сферата на клиничните проучвания.

 Целта на проекта е избраните кандидати студенти да получат възможност за обучение във договорни изследователски организации за клинични проучвания в рамките на 3-6 месеца.

 Изискванията към кандидатите са:

 • Завършен семестриално  5-ти курс (9-ти семестър) или 4-ти курс (8-ми семестър).
 • Владеене на английски език на работно ниво.
 • Компютърна грамотност.

 Продължителността на обучението се определя от изследователските организации. Краен срок за подаване на автобиографии и мотивационно писмо: 22.04.2013 г.

(прочети още)
06/03/13

Работна среща за определяне на предложения за изменение на Наредба 31 - 21/03/2013

Българската асоциация по клинични проучвания организира работна среща  за определяне на предложения за изменение на Наредба 31 във връзка с  промените в ЗЛПХМ от 21.12.2012 г. 

(прочети още)
23/01/13

Регулаторен форум

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
04/12/12

Регулаторен форум

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
27/11/12

Модул по ДКП безплатен за млади изследователи

Управителният съвет на Българската асоциация по клинични проучвания гласува онлайн модулът за Добра клинична практика да бъде безплатен за млади изследователи до навършване на 35 г.

Членството им в БАКП ще е безплатно.

На практика това ще се осъществява чрез подаване на заявка членство през сайта на асоциацията. На редовно заседание на управителния съвет се разглежда молбата и се гласува одобрението. След приемане се разрешава достъпът до сайта. 

Линкът можете да намерите от падащото меню -За асоциацията -->  Стани член.

Целта е да се подкрепят младите изследователи и да се повиши интереса им към клиничните проучвания.

20/09/12

Тестова среща - 19/10/2014

Тестова среща

06/08/12

Годишни финансови отчети на БАКП

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
08/07/12

Обучение за използването на сайта

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
01/07/12

Нов сайт на БАКП

Здравейте, 

Това е новият сайт на Българската асоциация по клинични проучвания. 

Моля направете регистрация, за да придобиете пълна представа за възможностите на сайта. 

Свързвайте се със секретаря на асоциацията, в случай че имате въпроси. 

Съвсем скоро ще има обучение, в което са обяснени всички модули, качени на на сайта.

 

Някои от функционалностите е възможно да са все още в процес на разработка или в тях да има неоткрити грешки.

Молим, изпращайте ни своите коментари и препоръки, за да подобрим заедно фукнционалността на сайта.

 

За да отидете на стария сайт моля натиснете този линк - http://old.bacr-bg.com

 

Благодарим за разбирането и търпението, 

С уважение, 

Българска асоциация по клинични проучвания

15/06/12

Протокол от Общотото събрание на БАКП

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
04/06/12

Среща на работната група за сайта - 08/06/2012

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
02/06/12

Онлайн обучение

Предстои активирането на онлайн обучение по ДКП.

(прочети още)
27/05/12

Общо събрание на БАКП 07.06.2012

Българската асоциация по клинични проучвания ще проведе своето Общо събрание на 7- ми юни 2012г.

 

За повече информация влезте в своя профил или вижте информация за членство.

(прочети още)
18/05/12

Отговор от МЗ на запитване от БАКП относно казус с РЗИ

БАКП изпрати писмо до МЗ с копия до ИАЛ и КЕМИ във връзка с възникнал казус с РЗИ.

(прочети още)
05/05/12

Протоколи от срещи с болнични ръководства

Представители на управителния съвет на БАКП се срещнаха с ръководствата на няколко болнични заведения и обсъди с тях основни теми за съвместна дейност.

(прочети още)
05/05/12

Образователен проект

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
19/01/12

Форум на изследователи, болнични директори и възложители/CRO

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
05/12/11

Проект на ПМС

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
07/11/11

Среща с изпълнителния директор на ИАЛ - 19.09.2007г.

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
27/09/11

БАКП поиска съдействие от Министъра на Здравеопазването за предотвратяване забавяния в дейността на КЕМИ

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
27/09/11

БАКП поиска съдействие от Министъра на Здравеопазването за предотвратяване забавяния в дейността на КЕМИ

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
03/09/11

Протокол от Общо събрание на БАКП

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
02/09/11

Членски внос към БАКП

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
26/08/11

Среща с КЕМИ - БАКП, 24.08.2011

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
04/08/11

Кандидатури и номинации за член на управителния съвет на БАКП

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
02/07/11

Писмо от Комисията по Етика за Многоцентрови Изпитвания

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
01/07/11

Писмо до председателя на Комисията по Етика за Многоцентрови Изпитвания

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
06/06/11

Годишни финансови отчети на БАКП

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
15/05/11

Курс по добра клинична практика 30 юни 2011 г

Уважаеми колеги,

На 30.06.2011 (четвъртък) – от 09:00 до 16:00 – в хотел „Хилтън“ ще се проведе обучение по Добра клинична практика. Лектор ще бъде д-р Борислав Борисов.Обучението е подходящо както за монитори, така и за изследователи. Всички преминали успешно обучението ще получат сертификати.

Цена:
– 250 лв за нечленове на БАКП;
– 200 лв за редовни индивидуални членове на БАКП.

Моля изпращайте вашите попълнени регистрационни форми за участие на email bacr@bacr-bg.com до 15.06.2011 – не гарантираме възможност за място след тази дата.

Моля при записване да внесете авансово 50% от сумата, за да имаме възможност да осигурим събитието.

Регистрационната форма може да изтеглите от тук.

Таксата участие може да внасяте по банков път на следната сметка:
IBAN: BG 08 UNCR 7630 1077 47 1828
BIC: UNCRBGSF
Уникредит Булбанк АД
БУЛСТАТ: 131154353

(прочети още)
04/05/11

Курс по добра клинична практика

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
03/05/11

Нов членски внос

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
28/04/11

Важно!!!

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
02/03/11

Писмо до ИАЛ

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
24/01/11

Курс по Добра Клинична Практика

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
27/09/10

Курс"Застраховане на клинични проучвания"

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
04/08/10

Нов УС на БАКП

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
04/08/10

Писмо на Комисията по етика за многоцентрови изпитвания

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
01/07/10

Отворено писмо на БАКП относно публикация за потенциален конфликт на интереси при провеждане на КП в България

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
24/03/10

Среща на БАКП с МЗ - 25.02.2010г.

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
02/02/10

The fourth local seminar on clinical trial management and logistics

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
28/01/10

Предстоящи събития

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
07/01/10

Професия "Монитор"

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
01/12/09

Годишна среща на БАКП

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
04/11/09

Годишна среща на БАКП

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
31/08/09

Среща с изпълнителния директор на ИАЛ - 19.08.2009г.

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
05/08/09

Предстоящи курсове на обучение

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
05/08/09

Интервю на д-р Рале Палавеев във в-к 24 часа!

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
05/08/09

Нов адрес на БАКП!

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
05/08/09

19th International Seminar on Global Clinical Trial Management and Temperature - Controlled Logistics, 30 October 2009, Maritim proArte Hotel, Berlin, Germany

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
01/07/09

Коледен брой на Бюлетина на БАКП

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
17/06/09

Управителен съвет на БАКП

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
17/06/09

Eтична комисия към БАКП

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
11/03/09

Предстоящи курсове на обучение

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
09/03/09

Общо събрание на БАКП

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
09/03/09

Писмо до МТСП

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
19/01/09

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА БАКП

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
19/01/09

Eтична комисия към БАКП

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
12/01/09

Среща на Етичната Комисия към БАКП

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
12/01/09

Курс - Опасни товари

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
08/01/09

Скръбна вест

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
17/12/08

Годишна среща на БАКП

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
10/10/08

Годишна среща на БАКП

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
26/09/08

Семинар "Управление на клиничните проучвания"

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
26/09/08

Семинар "Current Regulatory Challenges Regarding Pharmaceuticals"

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
30/07/08

Нови курсове

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
30/07/08

Писмо до Рале Палавеев от МЗ

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
30/07/08

Eтична комисия

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
21/05/08

Етична Комисия към БАКП

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
25/04/08

Писма до ІІІ-та МБАЛ и V-та МБАЛ

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
22/04/08

Курс "Въведение в добрата клинична практика"

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
22/04/08

Членство в ICR

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
11/04/08

Нов курс на обучение Dangerous goods

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
08/02/08

Писмо до МЗ

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
08/02/08

Общо събрание на БАКП

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
21/01/08

Писмо до МЗ

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
18/12/07

Обяви за работа

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
07/11/07

Годишна среща на БАКП

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
09/10/07

The second local seminar on clinical trial management and logistics

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
02/06/07

World Courier Bio Seminars

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
18/05/07

Промени - Въведение в Добрата клинична практика и Ефективно мониториране на клиничните проучвания

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
18/05/07

Застраховки - семинар

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
18/04/07

Трета среща по фармакология и клинични изпитвания „Иван Раев”

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
17/04/07

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - текст

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
02/04/07

Нов закон ЗЛАХМ

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
02/04/07

Курсове 2007

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
06/02/07

Писмо до Министърна на Здравеопазването

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
06/02/07

Второ писмо до Министъра на Здравеопазването

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
18/01/07

Етичен код - среща на работната група

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
11/01/07

Среща във връзка с новите изисквания на ИАЛ

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
29/11/06

Годишна среща

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
02/11/06

Предстоящ семинар

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
01/10/06

Настоящи координати на БАКП

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
08/08/06

Конференция в Сърбия

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
12/05/06

Втора фармакологична среща - Иван Раев

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
09/03/06

Проведена годишна среща на БАКП, 25.11.2005г.

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
09/03/06

Проведено годишно общо събрание на БАКП, 2.12.2005г.

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
09/03/06

Семинар на БАКП на Хисар 24-26 февруари 2006 г.

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
09/03/05

Бюлетин 1/2005

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
01/01/70

World Courier Biomedical Seminar – 2015

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че на 17-18 септември 2015 в Кьолн, Германия ще се проведе World Courier Biomedical Seminar – 2015 с участието на утвърдени имена от световноизвестни компании свързани с биотехнологиите, фармацевтиката и клиничните проучвания.

За повече информация относно семинарът и регистрация може да посетите следния адрес:http://wcbiomedicalseminar.com/

Може да се информирате относно лекторите и програмата на адреса по-долу:

http://wcbiomedicalseminar.com/agenda.php

01/01/70

Курс „Ефективно мониториране в условията на RBM"

Уважаеми колеги,

БАКП планира провеждане на курс "Ефективно мониториране в условията на risk-based monitoring".

Курсът ще е еднодневен и ще се проведе през октомври 2015 г. в гр. София.

Желателно е участниците да имат не по-малко от 12 месеца опит като CRA, сътрудници в отдели за клинични изпитвания или контрактни организации.

По време на курса ще можете да се упражните в:

 • Откриване и адекватно описване на находки при мониториращи визити (дистанционно мониториране и на място)
 • Идентифициране на отклонения от протокола
 • Подготовка за предаване на проучването на друг монитор
 • Съставяне на план за действие след одит
 • Решаване на проблемни казуси в процеса на информирано съгласие
 • Умения за преговаряне и справяне с конфликтни ситуации

Лекторите запазват своето право да правят промени в посочената тематика.

Такса участие:

 • членове на БАКП –75.00 лева
 • всички останали участници – 200.00 лева

Таксата включва всички материали по курса, кафе-паузи и работен обяд.

При завършване на курса се издава сертификат.

Местата за курса са ограничени. Записванията са до изчерпване на местата.

Моля, потвърдете Вашето участие до 20-ти август 2015 г. на посочените по-долу координати:

GSM: 0897 97 19 55, E-mail: bacr@bacr-bg.com

01/01/70

Курс „Ефективно мониториране в условията на RBM"

Уважаеми колеги,

БАКП планира провеждане на курс "Ефективно мониториране в условията на risk-based monitoring".

Курсът ще е еднодневен и ще се проведе през октомври 2015 г. в гр. София.

Желателно е участниците да имат не по-малко от 12 месеца опит като CRA, сътрудници в отдели за клинични изпитвания или контрактни организации.

По време на курса ще можете да се упражните в:

 • Откриване и адекватно описване на находки при мониториращи визити (дистанционно мониториране и на място)
 • Идентифициране на отклонения от протокола
 • Подготовка за предаване на проучването на друг монитор
 • Съставяне на план за действие след одит
 • Решаване на проблемни казуси в процеса на информирано съгласие
 • Умения за преговаряне и справяне с конфликтни ситуации

Лекторите запазват своето право да правят промени в посочената тематика.

Такса участие:

 • членове на БАКП –75.00 лева
 • всички останали участници – 200.00 лева

Таксата включва всички материали по курса, кафе-паузи и работен обяд.

При завършване на курса се издава сертификат.

Местата за курса са ограничени. Записванията са до изчерпване на местата.

Моля, потвърдете Вашето участие до 20-ти август 2015 г. на посочените по-долу координати:

GSM: 0897 97 19 55, E-mail: bacr@bacr-bg.com

01/01/70

Препоръка от КЕМИ!

Съдържанието на тази новина е само за регистрирани потребители.
(прочети още)
01/01/70

публично съдержание

(прочети още)
01/01/70

публично съдержание

(прочети още)
01/01/70

Обучение за координатори

Уважаеми колеги,

Българска асоциация по клинични проучвания организира обучение за координатори на клинични проучвания, което ще се проведе на 9-ти октомври 2014 г. в гр.София. 

Следете за допълнителна информация за предсоящото обучение на сайта ни или се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти.

e-mail: bacr@bacr-bg.com

mobile: +359 897 97 19 55

01/01/70

Националната конференция за редки болести и лекарства сираци

Уважаеми членове на БАКП,

Петото издание на Националната конференция за редки болести и лекарства сираци ще се проведе на 26-27 септември 2014 г. в Конгресния център на Новотел – Пловдив. Тема на събитието тази година ще бъдат клиничните проучвания за редки болести. Водещи специалисти от България и чужбина ще представят своите опит и познания от областта на клиничните проучвания за редките болести. Има вероятност представител на БАКП също да презентира по време на конференцията.

Обявяваме преференциална цена за всички членове на БАКП от 60 лв. до 31 август 2014. Можете да се регистрирате на следния адрес - http://conf2014.raredis.org/participants.php. Необходимо е да посочите в регистрационната форма, че сте членове на БАКП.


Уважаеми членове на БАКП,

Благодарим на всички за големия интерес и проявената активност към Годишната среща на БАКП, която се състоя на 06 - 07 март 2015 г. в хотел "РИУ Правец".
_1010323_c

(прочети още)
01/01/70

Националната конференция за редки болести и лекарства сираци

Уважаеми членове на БАКП,

Петото издание на Националната конференция за редки болести и лекарства сираци ще се проведе на 26-27 септември 2014 г. в Конгресния център на Новотел – Пловдив. Тема на събитието тази година ще бъдат клиничните проучвания за редки болести. Водещи специалисти от България и чужбина ще представят своите опит и познания от областта на клиничните проучвания за редките болести. Има вероятност представител на БАКП също да презентира по време на конференцията.

Обявяваме преференциална цена за всички членове на БАКП от 60 лв. до 31 Август 2014. Можете да се регистрирате на следния адрес - http://conf2014.raredis.org/participants.php. Необходимо е да посочите в регистрационната форма, че сте членове на БАКП.

(прочети още)
01/01/70

Годишни финансови отчети на БАКП за 2013 г

Уважаеми колеги,

 

Публикувани по-долу, можете да видите годишните финансови отчети на сдружение Българска адоциация по клинични проучвания за 2013 г


ОПР стопанска дейност

ОПР нестопанска дейност

Баланс

ОПП

ОСК

Справка активи

Приложение към финансовия отчет

01/01/70

Семинар Risk-based monitoring при провеждане на клинични изпитвания в България

Уважаеми колеги,

 

Бихме искали да Ви уведомим, че се планира провеждане на семинар за монитори на тема:   Risk-based monitoring при провеждане на клинични изпитвания в България”   на 13 февруари 2014г.

По време на срещата ще бъде представен модела на Risk-based monitoring според Guidance for Industry Oversight of Clinical Investigations – a Risk-based approach to Monitoring by FDA: http://www.fda.gov/downloads/Drugs/.../Guidances/UCM269919.pdf. Предвижда се обсъждане  в малки групи на случаи от практиката.

Всяко юридическо лице може да заяви до 2 участници.

Таксата за участие ще е 50,00 лв.

 

Очаквайте допълнителна информация за планираното събитие на страницата на БАКП.

 

С уважение,

Българска асоциация по клинични проучвания

01/01/70

ЗАД “Алианц България Живот” представя финансово - застрахователни услуги за физически и юридически лица

01/01/70

ЗАД “Алианц България Живот” представя финансово - застрахователни услуги за физически и юридически лица

01/01/70

Общо събрание на БАКП 07.06.2013

Българската асоциация по клинични проучвания ще проведе своето Общо събрание на 7- ми юни 2013г.

 

За повече информация влезте в своя профил или вижте информация за членство.

(прочети още)

© 2014 Българска Асоциация по Клинични Проучвания