ДОКУМЕНТИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ I И ПРИЛОЖЕНИЕ II ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 536/2014

ДОКУМЕНТИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ I И ПРИЛОЖЕНИЕ II ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 536/2014

Уважаеми членове,

Изпълнителна агенция по лекарствата публикува списък с документите, които заявителите представят по Приложение I и Приложение II от Регламент (ЕС) № 536/2014 .

 

 

 

 

Съдържанието е само за членове на БАКП! Моля, идентифицирайте се в нашата система за да получите пълен достъп.