EMA communication perception survey 2020

„ Уважаеми членове,

Европейската агенция по лекарствата (EMA) провежда проучване.

Проучването се фокусира върху комуникационните дейности на EMA за широката общественост (т.е. информацията за EMA, оповестена главно чрез уебсайта на EMA, като прессъобщения и съобщения за новини). Партньорите на EMA, помолени да отговорят на това проучване, включват заинтересовани страни от отрасъла, националните компетентни органи на ЕС / ЕИП (човешки и ветеринарни), Европейската комисия, Европейския парламент, агенциите на ЕС, регулаторните органи извън ЕС и СЗО, в допълнение към научните комитети и координационните групи на EMA (човешки и ветеринарни).

Това ще предостави ценна обратна връзка, която ще помогне за планиране и осъществяване комуникационните им дейности. Това е третото проучване на комуникациите, като предишните се проведоха през 2015 и 2017 г. По-долу е включена електронна връзка към анкетата. Анкетата ще бъде отворена в продължение на пет седмици, до 13 септември 2020 г., за да отговорите. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/perceptionsurvey2020

Моля, обърнете внимание, че в това проучване EMA не събира и не обработва лични данни. Ето защо, моля, уверете се, че не разкривате самоличността си в отговорите на свободния текст. Анкетата е предназначена да събира отговорите само в обобщен и анонимен формат. Отговорите ще бъдат оценявани само в обобщен начин и резултатите ще бъдат споделяни и в такъв формат. Ако имате нужда от допълнителна информация или разяснения, моля не се колебайте да се свържете с г-жа Елена Димитрова (Elena.Dimitrova@ema.europa.eu).

С уважение:

Екипът на БАКП!“