Избран е новият Управителен съвет на БАКП

Избран е новият Управителен съвет на БАКП

На 21 юни 2019г. Общото събрание на БАКП проведе избори за членове и председател на Управителния съвет. В резултат на гласуването новият УС е в следния състав:

  • доц. д-р Борислав Борисов, Синексус България - председател на УС на БАКП
  • д-р Деница Дешева, ПиПиДи България - заместник-председател на УС на БАКП
  • Теодор Тотев – секретар на УС

членове на УС:

  • д-р Спаска Парушева, АстраЗенека България
  • д-р Ралица Янкова, Айкювия България
  • Йоана Орманова, Новартис България
  • Анна Благоева, Кованс България

Мандатът на така избрания Управителен съвет ще продължи до 21 юни 2022 г.