Календар на обучителната програма на DIA съвместно с ЕМА във връзка с новата система за подаване и одобрение на клинични изпитвания в ЕС

Календар на обучителната програма на DIA съвместно с ЕМА във връзка с новата система за подаване и одобрение на клинични изпитвания в ЕС

Здравейте, 

По-долу е приложен календара на обучителната програма на DIA съвместно с ЕМА във връзка с новата система за подаване и одобрение на клинични изпитвания в ЕС, CTIS.

EMA Clinical Trials Information System - Sponsor user training programme

The Clinical Trials Information System will be demonstrated live and the trainer faculty includes colleagues who were involved with CTIS from the beginning, EMA, member states representative and EC.

Dates of upcoming courses are:

15-18 February 2022 | 09:00-13:30 CET

01-04 March 2022 | 09 :00-13 :30 CET

05-08 April 2022 | 14 :00 – 18 :30 CEST

10-13 May 2022 | 09 :00-13 :30 CEST

20-23 June 2022 | 14 :00 – 18 :30 CEST

Може да видите пълната програма тук:  https://www.diaglobal.org/productfiles/10043197/CTIS_2022_PGM.pdf

С уважение,

УС на БАКП!