НАРЕДБА № Н-1 от 25 май 2022 г.

Уважаеми членове,

Министерството на  Здравеопазването издаде НАРЕДБА № Н-1 от 25 май 2022 г. за условията и реда за подаване на данни и информация в Портала на Европейския съюз (ЕС) по чл. 80 и за достъпа до Базата данни на ЕС по чл. 81 от Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, и за отмяна на Директива 2001/20/ЕО. Целият текст може да прочетете тук !

 

С уважение,

Екипът н а БАКП!