Насоки за смекчаване на нарушенията на клиничните изпитвания в ЕС

Уважаеми членове,

Европейската комисия публикува насоки, за да гарантира, че клиничните изпитвания могат да продължат да се провеждат в ЕС по време на пандемията COVID-19. Целта е да се смекчат прекъсванията на клиничните изследвания в Европа и следователно негативните ефекти от пандемията, без да се нарушава качеството и безопасността.

Повече информация можете намерите тук .