Нов състав на ЕККИ

Нов състав на ЕККИ

Със Заповед № РД-02-87/25.06.2021г. за изменение на заповед № РД-02- 16/31.01.2019г. на Министъра на здравеопазването (изменена и допълнена със Заповед № РД-02-27/19.02.2019г., Заповед № РД-02-49/05.04.2019г. и Заповед № РД02-120/22.08.2019г.) е определен съставът на Етичната комисия за клинични изпитвания и лицата, които да подпомагат дейността й с право да присъстват на заседанията.

Кои са новите членове на ЕККИ, можете да видите  тук .

С уважение,

Екипът на БАКП!