Актуализирани изисквания на ИАЛ за подаване на нови проучвания и съществени промени

Актуализирани изисквания на ИАЛ за подаване на нови проучвания и съществени промени

Уважаеми членове,

ИАЛ публикува документи, които заявителите представят по приложение I и приложение II от регламент (ЕС) № 536/2014.

Подробно описание можете да прочетете на сайта на ИАЛ

С уважение,

Екипът на БАКП!