Обучение - договори в клиничните проучвания

Уважаеми членове,

Имаме удоволствието да ви съобщим, че след извънредната ситуация, възстановяваме обученията в нов формат. Първото от серията обучения е относно договорите в клиничните проучвания.

Обучение - договори в клиничните проучвания

 • Историческо развитие на правните системи (За да разберем, защо юристите на болниците се хващат за главата, когато видят договор за клинично изпитване.)
 • Правни субекти (физически лица и лечебни заведения)
 • Представителство (огромната разлика между in the name of и on behalf of)
 • Договорът за клинично изпитване:
  • Съдържание на договора и основни клаузи
  • Страните по договора за клинично изпитване 
  • Подписване на договора – особености

 

 • Електронен документ и електронен подпис

 

Лектор ще е Теодор Тотев – магистър по Право от Софийския универститет „Св. Климент Охридски“ и с допълнителни специализации по Английско право и Право на ЕС (British Law Centre под егидата na University of Cambridge), Европейско право и Немско гражданско право (Johannes Gutenberg University of Mainz), Регламенти и стандарти в медицината (НБУ) и Фармацевтичен мениджмънт (Медицински университет – Варна). Понастоящем работещ като Associate Investigator Site Contracts Director в CRO-компания.

Обучението ще се проведе онлайн на 19.06.2020 г от 10:00 часа́ и ще продължи два часа.

Записвания за присъствие се извършват с e-mail на адреса на БАКП: bacr@bacr-bg.com

Присъствието за членове на БАКП е без такса, а за останалите участници таксата е 50 лв.

 

Записалите се за участие в семинара ще получат линк и код за достъп на e-mail 3 дни преди провеждане на събитието.

Броят на участници е ограничен!

 

С уважение,

Екипът на БАКП!