Отговор на МЗ относно Наредба по чл. 85 от ЗЛПХМ на МЗ

Уважаеми членове,

МЗ изпрати отговор до БАКП на зададените въпроси във връзка с Наредба по чл. 85 от ЗЛПХМ на МЗ, в контекста на Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба и за отмяна на Директива 2001/20/ЕО.

Съдържанието е само за членове на БАКП! Моля, идентифицирайте се в нашата система за да получите пълен достъп.