Писмо до МЗ относно приемането на Наредба по чл. 85 от ЗЛПХМ

Уважаеми колеги,

УС на БАКП входира писмо в МЗ с молба за предприемане нужните действия по приемането на Наредба по чл. 85 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) на Министъра на здравеопазването, в контекста на Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, и за отмяна на Директива 2001/20/ЕО

 

Съдържанието е само за членове на БАКП! Моля, идентифицирайте се в нашата система за да получите пълен достъп.