Платено онлайн обучение по GCP

Платено онлайн обучение по GCP

„ Уважаеми членове,

УС на БАКП ви уведомява, че след 1.04.2023 г онлайн обучението по GCP на сайта на БАКП ще бъде платено за нечленове на асоциацията. Таксата за обучение и издаване на сертификат след тази дата ще бъде 50 лв. Членовете на БАКП ще продължат да имат безплатен достъп до обучението и теста по GCP.

С уважение,

Екипът на БАКП“