Проведени обучения по GCP през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. в онлайн системата на БАКП

Проведени обучения по GCP през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. в онлайн системата на БАКП

В периода януари 2017 г. – ноември 2019 г. през системата на БАКП са били проведени общо над 5400 обучения по ICH GCP, издадени са над 3600 сертификата. Обучението е безплатно и се провежда онлайн, така че потребителите могат да го направят отвсякъде и по всяко време, стига да имат компютър с интернет връзка.

Обучителната програма по добра клинична практика на Асоциацията покрива минималните критерии за GCP обучение на персонала на изследователските центрове по стандартите на TransCelerate BioPharma, Inc. След успешно преминат тест, потребителят получава сертификат за преминатото обучение. При липса на допълнителни корпоративни или проектни ограничения спрямо срока, издаваните сертификати по ICH GCP от БАКП са с валидност до 3 години.