Становище на БАКП по Проект на наредба по чл. 85 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Становище на БАКП по Проект на наредба по чл. 85 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Уважаеми колеги,

УС на БАКП изготви становище по Проект на наредба по чл. 85 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, което бе входирано в МЗ.

Всички предложения изпратени от наши членове, ще бъдат предложени за обсъждане от работната група.

 

Съдържанието е само за членове на БАКП! Моля, идентифицирайте се в нашата система за да получите пълен достъп.