Текущи обучения

Здравейте,
Това обучение се предоставя напълно безплатно за членове на БАКП. БАКП е в списъка на доставчици, лицензирани по TransCelerate, и чиито курсове отговарят на минималните критерии за обучение по GCP. След успешното му завършване, ще получите поименен сертификат със срок на валидност три години. Възможно е, възложителят на изпитването и/или вашата организация да имат по-строги изисквания по отношение на валидността на обучението. В тези случаи, се съобразявайте с най-краткия изискван срок.

  • ВАЛИДНОСТ: 3 години
  • ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дистанционна - Е-обучение
  • ЦЕНА: 50 лв. (Безплатно за членове на БАКП)