Общи условия за прием на нови членове

в сдружение „Българска асоциация по клинични проучвания“ („БАКП“)


 1. Кандидатът за член в БАКП подава заявка за членство, като попълва регистрационна форма през интернет сайта на БАКП, достъпна в секцията „Стани член/ Регистрирай се“.
 2. В регистрационната форма кандидатът за член предоставя нужните данни и заявява, че приема Устава на БАКП.
 3. Постъпилата заявка за членство се разглежда от Управителния съвет на БАКП, който решава дали да приеме или да отхвърли кандидата за член.
 4. Когато кандидатът бъде приет за член, той/тя получава уведомителен имейл и потребителският му/й профил в интернет страницата на БАКП се активира.
 5. За новоприетия член възниква задължение за заплащане на членски внос към БАКП.
 6. Ограничения:
  1. В членството му правоотношение с БАКП физическото лице-член няма качеството „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите.
  2. Подаването на заявка за членство, разглеждането, одобряването или отхвърлянето на заявката, както и самото членство в БАКП не представляват „услуга на електронното общество“ по смисъла на Закона за електронната търговия.
  3. Разглеждането на заявката на членство и членственото правоотношение в БАКП не представляват „доставка на услуга“ по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност.
 7. Лице, което не е член на БАКП  („Външен потребител“), може да си направи свободен профил, за да ползва услугите, които БАКП предоставя през сайта си на Външните потребители. БАКП решава, за кои услуги Външният потребител не е нужно да си създава свободен профил.
 8. Свързани документи:
  -    Приложение 1 „Регистрационна форма за кандидат член физическо лице“
  -    Приложение 2 „Регистрационна форма за кандидат член юридическо лице“
  -    Приложение 3 „Регистрационна форма за създаване на свободен профил“


  Приложение 1 „Регистрационна форма за кандидат член физическо лице“

  Приложение 2 „Регистрационна форма за кандидат член юридическо лице“

  Приложение № 3 „Регистрационна форма за създаване на свободен профил“