Дейности

Българската асоциация по клинични проучвания организира и се занимава със следните дейност:

 • Обучение на членската маса на Асоциацията за:
  • Обучения по добра клинична практика
  • Обучение за ефективно мониториране
  • Обучения за напреднали монитори
 • Семинари за:
  • Застраховки
 • Срещи:
  • Общо събрание на Асоциацията
  • Годишно събрание
  • Изследователски срещи
 • Участие в работни групи към:
  • Изпълнителната агенция по лекарствата
  • Министерство на здравеопазването
 • В Асоциацията има следните работни групи:
  • Регулаторна
  • Група за обучения
  • Вътрешноорганизационна група;