Управителен съвет

Управителен орган на сдружението е Управителният съвет.
Управителният съвет се състои от три до седем лица - членове на сдружението – председател, заместник-председател и членове. Членовете на Управителния съвет /УС/ се избират за срок от 3 години. Едно лице не може да бъде избирано за член на УС за повече от два последователни мандата. Председателят на сдружението е по право член и председател на Управителния съвет.

Правомощията на Управителния съвет са да:

 • Представлява сдружението и определя обема на представителната власт на отделни негови членове.
 • Осигурява изпълнението на решенията, взети от Общото събрание.
 • Разпорежда се с имуществото на сдружението, като съблюдава изискванията, залегнали в устава.
 • Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на сдружението.
 • Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението.
 • Определя, организира и носи отговорност за извършването на дейността на сдружението.
 • Определя адреса на сдружението.
 • Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава, не спадат в правата на друг орган.
 • Изпълнява предвидените му задълженията, съгласно устава на сдружението.

От 10 юни 2022г. след проведени избори за членове и председател на УС по време на Общото събрание на сдружението, УС на БАКП е в състав:
Председател на УС на БАКП
е Д-р Спаска Парушева, АстраЗенека България

Заместник-председател на УС на БАКП е Д-р Ралица Янкова, Айкювия България

Членове:

 1. Теодор Тотев
 2. Анна Благоева, Кованс България
 3. Тони Йорданов, Новартис
 4. Юлия Ковачева- Палаханова, ППД
 5. Християн Костурски, Клинека

Мандатът на текущия Управителен съвет продължава до 10 юни 2025 г.

Д-р Спаска Парушева Д-р Спаска Парушева Председател на УС
Д-р Ралица Янкова Д-р Ралица Янкова Зам. Председател на УС
Теодор Тотев Теодор Тотев Секретар на УС
Тони Йорданов Тони Йорданов Член на УС
Анна Благоева Анна Благоева Член на УС
Юлия Ковачева- Палаханова Юлия Ковачева- Палаханова Член на УС
Християн Костурски Християн Костурски Член на УС
Катя Муканова Катя Муканова Tехнически секретар на БАКП