Лични данни

Нашият подход към поверителността:

БАКП заявява, че когато обработваме информация за всяко лице, трябва да го направим отговорно, с дължимата грижа за личната неприкосновеност и конфиденциалност, спазвайки законите свързани със зашита на личните данни. Тази политика за поверителност описва основните видове лична информация, която обработваме в нашата организация, как се използва и оповестява тази информация, както и ангажиментите ни към лицата, чиято информация обработваме. Политиката дава обяснение и за начините, по които  спазваме законите и регламентите за неприкосновеността на личните данни от екип от професионалисти в областта на неприкосновеността на личните данни.БАКП се придържа към законовата уредба 

Какви видове лична информация използва “БАКП“ и за какви цели?

Данните получаваме при регистрация за обучение по  „Добра клинична практика“Личните данни, които събираме и обработваме от вас, са относно физическата ви идентичност : e-mail и име. При сканиране на  QR кода на сертификата, са видими, датата на валидност и първата буква от фамилията на лицето, на чието име е издаден сертификата.  

Вътрешно и външно оповестяване на лична информация: 

Личната информация ще бъде споделена в рамките на “БАКП“ и втори страни само на база "необходимост да се знае", за да се отговори на обявените законни бизнес цели. Достъпът до бази данни и папки, съдържащи лична информация, е ограничен до съответния персонал. “БАКП“ не търгува или продава лична информация. При някои обстоятелства “БАКП“ може да бъде задължен от правоприлагащите или съдебните органи да разкрива определена лична информация като част от 

Информационни права: 

Сайтът Ви осигурява 24 часа, 7 дни седмично достъп до Вашия акаунт, освен в случай на техническа неизправност. Достъпът до Вашия акаунт е защитен с парола. Вие носите отговорност да пазите в тайна Вашата парола. Можете да променяте информацията въведена от Вас във Вашия акаунт по всяко време и по определения за това начин. Никой няма право да променя информация във Вашия акаунт, без вашето изрично съгласие. Ползвателите на интернет страницата нямат право да предоставят данни относно техните парола и име на акаунт на други лица.

Вашите данни няма да бъдат използвани за маркетингови и промоционални цели, както и за профилиране.   

Информационна сигурност: 

Компанията поддържа цялостна политика за информационна сигурност, която се стреми да прилага технически и организационни мерки за сигурност. Данните се съхраняват на технически средства с ограничен достъп. Служителите, имащи достъп до техническите средства, са задължени да третират информацията като конфиденциална.  

Онлайн въпроси: 

Уеб страниците на БАКП могат да съдържат връзки към уебсайтове извън компанията. Свързаните уебсайтове не се контролират или одобряват от БАКП. Тази политика не важи за свързани уебсайтове извън организацията БАКП. Препоръчва се посетителите да преглеждат политиката за поверителност на всеки отделно свързан уебсайт.  

Заявки, жалби и искания за упражняване на права: 

За въпроси, свързани с политиката за защита на личните данни, бихте могли да се свържете с нас на посочените в сайта контакти.Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).В рамките на ЕС лицата имат законово право да подадат оплакване за начина, по който информацията се обработва до надзорния орган, отговарящ за регулиране на спазването на Регламента. Списък на всички надзорни органи на ЕС можете да намерите на уебсайта на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Правен статус на правилата и промените в правилата:

Нашата глобална политика за поверителност не е договор и не създава законни права или задължения. БАКП си запазва правото, да променя или изменя тази политика. Политиката може, да се промени с въвеждането на ново законодателство или с изменението му. Актуализираната Политика ще бъде публикувана на http://bacr-bg.com/

Правила за "бисквитките" на БАКП ?

БАКП използва "бисквитки", за да поддържа функционирането на нашия уеб сайт и да подобри опита на посетителите на сайта.

"Бисквитката" е файл с данни, който се поставя от оператор на уебсайта на твърдия диск на посетителя на неговия сайт. Бисквитки със следните функции са разрешени на компютрите на посетителите на уебсайтовете на БАКП: да позволят на сайта да достави услугата, поискана от посетителя; да се помнят повторни посещения; за подобряване на потребителския опит на сайта; да позволи на компанията да извършва анализи на сайта; както и да се помогне за приспособяване на маркетингови съобщения към посетителя въз основа на предишно сърфиране. Вашите онлайн взаимоотношения със БАКП могат, да бъдат управлявани с помощта на настройките, достъпни в повечето интернет браузъри. Например повечето браузъри ще позволят на посетителите, да избират кои "бисквитки", могат да бъдат поставени на компютъра, да изтриват или деактивират "бисквитките" и да задават функцията "Не проследявай". Моля, обърнете внимание, че деактивирането на "бисквитките" може да попречи на посетителите да използват определени функции на уебсайтовете на БАКП. Можете да научите повече за това как да управлявате "бисквитките", посетите www.aboutcookies.org, която предоставя подробна информация за управлението на "бисквитките" в популярните браузъри. Моля, имайте предвид, че части от уебсайтовете ни може да не функционират правилно, ако деактивирате "бисквитките".

Бисквитките на сайтовете на БАКП се използват за следните цели:

Уеб Анализ - считан за абсолютно необходим

БАКП използва Google Анализ, за да анализира използването на нашия уеб сайт и да оптимизира трафика. Google Анализ е услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA94043, САЩ. Google е сертифицирана по защитата за поверителност на EU_US.

Функционалност - счита се за абсолютно необходимо БАКП използва "бисквитки" за проследяване на показванията на страници на потребителите в целия сайт, за да улесни навигацията в сайта.

Изисква се от закона БАКП да получи съгласието Ви за всички видове "бисквитки", които поставяме, различни от тези, които са "строго необходими". Затова ще го направим в момента, в който започнем да използваме тези "бисквитки".