Доклад на тема “Implementation of Clinical trials - Regulation EU No 536/2014 (in force 01.02.2023)

Уважаеми колеги,

във връзка със стартиране на партньорство между Българска асоциация за лекарствена информация и Българска асоциация по клинични проучвания, имаме уоволствието да ви поканим на предстоящия трети модули от Курс по лекарствени регулации, както следва:

02 декември 2022 г., Модул 3 – изцяло онлайн събитие!

Доклад на тема “Implementation of Clinical trials - Regulation EU No 536/2014 (in force 01.02.2023), 

ще бъде представен от Ingrid Klingmann, MD, PhD, Chairman at EFGCP, President at PharmaTrain Federation, Managing Director at Pharmalex,

във втора сесия, от 14:00 ч.  

Ingrid Klingman 

President of EFGCP - European Forum for Good Clinical Practice

1667398991235blob.jpg

Ще предвидим дискусия по темата и ще поканим гости от ИАЛ.

Допълнителни теми от сесията са: New  Clinical Aspeccts - HTA Regulation (EU) 2021/2282 | 15.12.21 – update, Genom analysis for personalised medicines. 

Предвид стартиралото сътрудничество между двете асоциации, имаме удоволствието да ви предложим специални условия за участие, в сила за Сесия 2 на Модул 3 (02 декември 2022):

Регистрационната такса за членове на БАКП е с - 50% от редовната такса участие, както следва:

- за физическо лице 237,50 лв., без ДДС 

- за представител на юридическо лице 266,00 лв., без ДДС 

Програма: https://www.badibg.org/2022/3%20Program%20-%20with%20speakers.pdf

Ще ви включим за втората сесия, в която ще се обсъдят клиничните изпитвания.

С уважение,

Екип БАЛИ