"Професионални основи на клиничните изпитвания за координатори"- обучение за координатори с опит до 1 година

Започнали сте да се занимавате с клинични изпитвания като координатор в последната 1 година? Искате да научите повече и да бъдете ефективни в работата си? Заповядайте на обучението на БАКП за координатори на клинични изпитвания. Ще разкажем защо е важно да се провеждат клинични изпитвания, защо съществуват и са важни стандартите при провеждането им. Също ще споделим, кои са нещата, които никой не ни е казал и показал, преди да започнем работа, особено в тази сфера. Ще прегледаме основните понятия и ще преминем през различните етапи на клиничното изпитване, с фокус върху работата на центъра.

Обучението ще се проведе на 29 март 2024 год. от 10.00 часа в гр. София и ще бъде с продължителност 6 астрономически часа. Мястото на провеждане на събитието ще бъде обявено допълнително.

Лектори ще са: 

Теодора Тодорова-Василева- Специалист с над 16 год. опит в индустрията, Управител на UPCR.

д-р Деница Душева – Специалист в сферата на Клиничните проучвания, с опит над 20 год., придобит от Фарма и ДИО компании. 

Таксата за присъствие на членове на БАКП е 20 лв, а за нечленове на асоциацията е 120 лв.

Броят на участниците е ограничен!

Можете да се регистрирате за обучението тук.