"Професионални основи на клиничните изпитвания за нови монитори"- обучение за CRAs без опит или опит до 12 месеца

Започнали сте да се занимавате с клинични изпитвания като Clinical Research Associate в последната 1 година или работите в индустрията и бихте искали CRA да бъде следваща Ви позиция? Искате да научите повече и да бъдете ефективни в работата си? Заповядайте на обучението на БАКП за нови монитори на клинични изпитвания. Ще разкажем защо е важно да се провеждат клинични изпитвания, защо съществуват и са важни стандартите при провеждането им. Също ще споделим, кои са нещата, които никой не ни е казал и показал, преди да започнем работа, особено като монитор. Ще прегледаме набързо основните понятия и ще се фокусираме върху различните етапи на клиничното изпитване, и конкретно върху работата на монитора и как тя се вписва в цялостното провеждане на изпитването.

 Обучението ще се проведе на 19 април 2024 год. от 10.00 часа в гр. София в WorkBetter ( https://www.workbetter.bg/location/и ще бъде с продължителност 6 астрономически часа. 

Лектори ще са: 

Теодора Тодорова-Василева- Специалист с над 16 год. опит в индустрията, Управител на UPCR.

д-р Деница Дeшева – Специалист в сферата на Клиничните проучвания, с опит над 20 год., придобит от Фарма и ДИО компании. 

Таксата за присъствие на членове на БАКП е 20 лв, а за нечленове на асоциацията е 120 лв.

Броят на участниците е ограничен!

Можете да се регистрирате за обучението тук.

 
Забележка: за да бъде обучението полезно за Вас е необходимо да имате пряк опит в работата в индустрията и конкретно в отдел за мониториране на клинични изпитвания, тъй като обучението предполага налична основа от знания в областта. В случай, че имате въпроси, обърнете се към нас.