Основни правни аспекти на клиничните изпитвания

Основни правни аспекти на клиничните изпитвания

Уважеми Колеги,

БАКП организира обучение на тема:

Основни правни аспекти на клиничните изпитвания

  1. Здравно законодателство (основни закони, наредби)
  2. Структура на здравната система – основни органи – функции и контрол върху дейността по клинични изпитвания. 
  3. Медицинска документация (правни аспекти на медицинската документация и последици от нейната неизправност)
  4. Договорна рамка на клинчите изпитвания
  5. Застраховка – правни аспекти. 
  6. Информирано съгласие – основни правни аспекти и значение. 

Обучението ще се проведе на 12 април 2024 год. от 10.00 часа в гр. София и ще бъде с продължителност 3 астрономически часа. Мястото на провеждане на събитието ще бъде обявено допълнително.

Лектор ще е Елеонора Матеина.

Елеонора Матеина е адвокат в адвокатска кантора Eversheds Sutherland, като повече от 10 години активно работи в сферата на фармацевтичното право. Нейната работа включва предоставяне на съвети за провеждане на клинични изпитвания в България, влизане на пазара на нови INN, договаряне на цените и отстъпки със здравната каса в България, преглед на споразумения за отстъпки и дистрибуция на фармацевтични продукти и медицински изделия.

Елеонора има опит в рекламата на лекарства, комуникацията с лечебни заведения и медицински специалисти, реализиране на диагностични програми, пациентски програми и програми за компенсиране на разликата в процента на реимбурсация на лекарствените продукти.

Като ръководител на отдела по право на конкуренцията, тя дава съвети относно разрешения за сливане, вертикални споразумения, паралелна търговия с фармацевтични продукти и други стоки, RPM, фиксиране на цени и др. Работата на Елеонора включва и нелоялни търговски и потребителски практики.

Таксата за присъствие на членове на БАКП е 20 лв, а за нечленове на асоциацията е 120 лв.

Броят на участниците е ограничен!

Можете да се регистрирате за обучението тук.