Обучение за координатори на клинични изпитвания

Обучение за координатори на клинични изпитвания

Уважаеми Колеги,

Българската Асоциация по Клинични Проучвания - БАКП,  организира обучение за:

 

Координатори на клинични изпитвания

09:45   10:00   Регистрация  

10:00   10:10   Откриване и представяне   

10:10   11:10   Основни понятия

-           Какво е КП

-           Рискове и ползи за пациента

-           Фази на КП

-           Основни роли в КП (Спонсор, Сайт, Монитор)

-           Често използвани термини

-           Любопитни факти

11:10   12:00   Добра Клинична Практика  

12:00   13:00   Обяд   

13:00   14:00   Протокол на КП

-           Включващи и Изключващи критерии

-           Ход на пациента в рамките на КП/ График на визитите

-           Нежелани събития

14:00   15:00   Роля на координатора; Добри практики и споделен опит          

15:00   15:15   Въпросник за проверка

15:15   15:30   Заключителна дискусия

 

Лектори ще бъдат доказани специалисти в областта.

Обучението ще се проведе на 21.04.2023 г.  от 10 часа́ в х-л Форум Централ, София.

Записвания за присъствие се извършват на e - mail  адреса на БАКП: bacr@bacr-bg.com

Присъствието за членове на БАКП е 70 лв , а за останалите участници таксата е 120 лв.

Преминалите успешно теста след обучението, ще получат сертификат.

Броят на участници е ограничен!

При проявен интерес, БАКП ще проведе обучение за Координатори на клинични изпитвания и в гр. Пловдив през месец май.

Можете да заявите желание за участие в обучение в гр. Пловдив на еmail  адреса на БАКП: bacr@bacr-bg.com